Betalingssatsar 2023

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå årsskifte.

 

Barnehage og skule

Kultur

Helse, sosial og omsorg

Teknisk, plan og byggesak

Næring, landbruk og miljø