Betalingssatsar 2024

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå årsskifte.

Samleoversikt alle avgifter og gebyr (PDF, 870 kB)

Barnehage og skule

Kultur

Helse, sosial og omsorg

Teknisk, plan og byggesak

Vatn og avløp
Feiing

Næring, landbruk og miljø

Konsesjon- og delingssaker
Torgavgift