Eidsdal skule - leigeprisar

 Pris 
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (1 dag helg)1 454
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (2 dagar helg)2 684
Musikk- og klasserom (kveldstid, private og org. som tek kursavg.)811
Leige av gymsal 1 dag1 435
Leige av gymsal 2 dagar2 651
Leige av SFO lokale450