Eidsdal skule - leigeprisar

Eidsdal skule - leigeprisar

 
  Pris 
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (1 dag helg) 1 231
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (2 dagar helg) 2 273
Musikk- og klasserom (kveldstid, private og org. som tek kursavg.) 687
Leige av gymsal 1 dag 1 216
Leige av gymsal 2 dagar 2 246
Leige av SFO lokale 381