Eidsdal skule - leigeprisar

Eidsdal skule - leigeprisar

 
  Pris 
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (1 dag helg) 1 165
Kjøkken, musikkrom/naturfagrom (2 dagar helg) 2 150
Musikk- og klasserom (kveldstid, private og org. som tek kursavg.) 650
Leige av gymsal 1 dag 1 150
Leige av gymsal 2 dagar 2 125
Leige av SFO lokale 360