Korleis få eller seie opp barnehageplass

Korleis få eller seie opp barnehageplass

Nytt barnehageår begynner i august. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan 1. mars. 

Alle born som fyller 1 år seinast 31.august søknadsåret, og som søkjer innan fristen 15.mars har lovfesta rett til barnehageplass. Dei som får plass må vere busette i kommunen når dei tek til i barnehagen.

Søke plass

Klikk her for å søke barnehageplass.  Du må logge inn før du søker plass. Hjelp til å logge på.
Treng du hjelp til å søke, ta kontakt med Servicetorget, tlf. 418 67 800.

Svare på tilbod om plass

For å svare på tilbod om plass eller bytte plass må du logge inn på same plass som du søkjer om plass.

Endre barnehageplass

Ønsker du å endre barnehageplassen (type plass) gjer du det på same staden som du søkte om plass innan 1. mars

Logg inn med ID-porten, gå til fana min side og nedtrekkmeny og plasseringane mine. Der trykker du på søk om endra plasstype.

Svar på søknad

Om du søker barnehageplass innan søknadsfristen for hovudopptak, som er 15. mars, vil du få svar i slutten av mars eller starten av april. Søker du etter 15. mars, vil du bli sett på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ein ledig plass.

Klage

Charles Tøsse
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 418 67 830