Tafjord Friluftsbad

Tafjord Friluftsbad

Førebels opningsdato er sett til 5. juni. Ein tek tek atterhald om mulege endringar på grunn av smittesituasjonen.