Parkering på Overøye

Du kan kjøpe årskort på parkering ved Arena Overøye gjennom vår parkeringsleverandør Parkly.

Les meir om parkeringsløysinga her.

Årskort kostar 550 kr.

Her finn du brukarrettleiing på korleis du kjøper årskort og registrerer dine køyretøy