Barnehagane - leigesatsar

Barnehagane - leigesatsar

  Pris 
Leige av lokala på kveldstid 687
Leige 1 dag helg 1 268
Leige 2 dagar helg 2 484