Barnehagane - leigesatsar

 Pris 
Leige av lokala på kveldstid811
Leige 1 dag helg1 498
Leige 2 dagar helg2 933