Barnehagane - leigesatsar

  Pris 
Leige av lokala på kveldstid 778
Leige 1 dag helg 1 436
Leige 2 dagar helg 2 812