Barnehagane - leigesatsar

Barnehagane - leigesatsar

  Pris 
Leige av lokala på kveldstid 707
Leige 1 dag helg 1 305
Leige 2 dagar helg 2 556