Leige / vask av kle

Leige / vask av kle

Leige /vask av kle for dei som bur i bemanna omsorgsbustad per månad

Leige og vask av sengekle og handkle 174
Vask av private klede 217