Leige / vask av kle

Leige /vask av kle for dei som bur i bemanna omsorgsbustad per månad

Leige og vask av sengekle og handkle 191 kr
Vask av private klede 239 kr