Pris for barnehageplass

 Pris 
Heil plass per månad3.000
Kjøp av enkeltdagar500
Matpengar/kostpengar for heil plass per månad420

 

Lav inntekt:

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med lav inntekt.

1. Makspris: Ingen skal betale meir enn 6% av den samla inntekta.
2. Gratis kjernetid: Alle 2-,3-,4- og 5-åringar som bur i hushald med lav inntekt, har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr veke.  Frå 1. august 2022 er inntektsgrensa 598 825 kroner.

Kostpengar

Kostpengar for heil plass pr. mnd. : Foreldrebetalinga skal kun dekke reelle kostnadar knytt til måltid. Den enkelte barnehage, i samarbeid med SU, avgjer innhald i tilbodet og pris. Bakgrunn: Barnehagane og foreldra har, og ønsker å ha, ulike tilbod for det som gjeld måltid. Pris må derfor differensierast. Makspris er kr. 400,

Søskenmoderasjon

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt fleire, er det minimum 50 prosent reduksjon.