Stordal skule - leigeprisar

Stordal skule - leigeprisar

 
  Pris 
Leige av svømmehall m/gardarderobar pr. påbegynt time for lag og organisasjonar i Fjord kommune 171
Leige av symjehall m/garderobar pr. påbegynt time for andre (også private) (minsteleige er 1 time) 769
Bruk av badstu - pr. oppvarming for lag og organisasjonar i Fjord kommune 252
Bruk av badstu - pr. oppvarming for andre (også private) 493
Bruk av klasserom til næringsverksemd/møte 816
Bruk av keramikkovn - pr. påbegynt døgn 511
Bruk av vestibyle til møte/arrangement utan skulekjøkken  
    - Leige under 4 timar pr. gong 523
    - Leige over 4 timar pr.  gong 974
Bruk av vestibyle til møte/arrangement med skulekjøkken:  
     - Leige under 4 timar pr. gong 2.093
     - Leige over 4 timar pr. påbegynt døgn 1.951
Skulekjøkken 1.028

 

Stordal skule leiger ikkje ut utstyr/inventar til bruk utanfor skulen.