Landbrukssaker

  Pris 
Handsamingsgebyr for konsesjonssaker  
Enkle kurante saker 4.074 kr
Andre saker 5.660 kr
   
Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova  
Enkle kurante saker 2.264 kr