Landbrukssaker

Landbrukssaker

  Pris 
Handsamingsgebyr for konsesjonssaker  
Enkle kurante saker 3 704
Andre saker 5 145
   
Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova  
Enkle kurante saker 2 058