Heimehjelp

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Eigenbetaling per time:

Inntil 2 G pr mnd Kr. 237
2 - 3 G pr time Kr. 251
3 - 4 G pr time Kr. 348
4 - 5 G pr time Kr. 348
Over 5 G pr time Kr. 348

 

Heimehjelp / abonnement / maks beløp

Inntil 2 G pr mnd Kr. 215
2 - 3 G 4 timar / mnd Kr. 1.005
3 - 4 G 6 timar / mnd Kr. 2.081
4 - 5 G 8 timar / mnd Kr. 2.780
Over 5 G 10 timar /mnd Kr. 3.476