Heimehjelp

Heimehjelp

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Eigenbetaling per månad:

Inntil 2 G Kr. 210
2 - 3 G Kr. 290
3 - 4 G Kr. 290
4 - 5 G Kr. 290
Over 5 G Kr. 290

 

Heimehjelp / abonnement / maks beløp

Inntil 2 G Kr. 210
2 - 3 G 4 timar / mnd
3 - 4 G 6 timar / mnd
4 - 5 G 8 timar / mnd
Over 5 G 10 timar /mnd