Heimehjelp

Heimehjelp

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Eigenbetaling per månad:

Inntil 2 G Kr. 210
2 - 3 G Kr. 222
3 - 4 G Kr. 307
4 - 5 G Kr. 307
Over 5 G Kr. 307

 

Heimehjelp / abonnement / maks beløp

Inntil 2 G   Kr. 210
2 - 3 G 4 timar / mnd Kr. 888
3 - 4 G 6 timar / mnd Kr. 1 839
4 - 5 G 8 timar / mnd Kr. 2 452
Over 5 G 10 timar /mnd Kr. 3 065