Heimehjelp

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Eigenbetaling per time:

Inntil 2 G pr mndKr. 220
2 - 3 G pr mndKr. 262
3 - 4 G pr timeKr. 363
4 - 5 G pr timeKr. 363
Over 5 G pr timeKr. 363

 

Heimehjelp / abonnement / maks beløp

Inntil 2 Gpr mndKr. 220
2 - 3 G4 timar / mndKr. 1.048
3 - 4 G6 timar / mndKr. 2.170
4 - 5 G8 timar / mndKr. 2.900
Over 5 G10 timar /mndKr. 3.625