Heimehjelp

Heimehjelp

Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.

Eigenbetaling per time:

Inntil 2 G pr mnd Kr. 215
2 - 3 G pr time Kr. 228
3 - 4 G pr time Kr. 316
4 - 5 G pr time Kr. 316
Over 5 G pr time Kr. 316

 

Heimehjelp / abonnement / maks beløp

Inntil 2 G pr mnd Kr. 215
2 - 3 G 4 timar / mnd Kr. 914
3 - 4 G 6 timar / mnd Kr. 1 892
4 - 5 G 8 timar / mnd Kr. 2 523
Over 5 G 10 timar /mnd Kr. 3 154