Kommunestyresal i Valldal

  Pris 
Kommunestyresal, kantine, kjøkken (2 dagar helg) 3.111
Kommunestyresal, kantine, kjøkken (1 dag helg) 2.034
Kommunestyresal med kjøkken, kveld 1.197
Kommunestyresal/møterom u. kjøkken, kveld 778

 

Leigesatsane gjeld for alle kommersielle arrangement.