Betalingssatsar Stordalshallen

Betalingssatsar Stordalshallen

Stordalshallen
Type leige Pris Merknad
Inntektsbringande arrangement for lag og org. Kr 326 For første time
Kr 190 Per påfølgjande time
Treningar for lag og org. utanfor kommunen Kr 544 Heile hallen per time
Kr 435 2/3 av hallen per time
Kr 326 1/3 av hallen per time
Kr 544 Klatrevegg
Større kurs, seminar med kommunen som arr. Min. kr 1.632 20 % av innhenta deltakaravg
Dans Min. kr 2.3692, maks kr 13.052 20 % av brutto bill.innt.
Kulturprogram, revy mv. Min. kr 652, maks kr. 8.158 20 % av brutto bill.innt.
Program og dans Min. kr 2.937, maks kr. 17.402 20 % av brutto bill.innt.
Diskotek, lokal arr. Min. kr 326, maks kr. 4.351 20 % av brutto bill.innt.
Basar, arr utan bill.sal Min. kr 326, maks kr. 4.351 10 % av brutto bill.innt.
Treningssamling m.v. Etter avtale Bruk av kjøkken/grendasal kr. 1088 per døgn
Bruk av idrettshall ink. utstyr kr. 2.175 Fredag - laurdag
Kr. 3.263 Laurdag - søndag
Kr. 3.915 Fredag - søndag
Kr. 131 Overnatting per pers. (leiarar gratis)
Bryllup (grendasal) Kr. 4.351
Åremålsdagar Kr. 1.740 Dagtid
Kr. 2.720 Kveldstid
Utleige av scenemodular Kr. 152 per modul, rabatt ved leige av mange
Stolar per. stk per døgn kr. 38 rabatt ved leige av mange
Bord, per stk per døgn kr. 71 rabatt ved leige av mange
Dansegolv per døgn kr. 2.830
Bateco beskyttelsesgolv kr. 1.200