Betalingssatsar Stordalshallen

Betalingssatsar Stordalshallen

Stordalshallen
Type leige Pris Merknad
Inntektsbringande arrangement for lag og org. Kr 317 For første time
Kr 185 Per påfølgjande time
Treningar for lag og org. utanfor kommunen Kr 529 Heile hallen per time
Kr 423 2/3 av hallen per time
Kr 317 1/3 av hallen per time
Kr 529 Klatrevegg
Større kurs, seminar med kommunen som arr. Min. kr 1.586 20 % av innhenta deltakaravg
Dans Min. kr 2.325, maks kr 12.684 20 % av brutto bill.innt.
Kulturprogram, revy mv. Min. kr 634, maks kr. 7.928 20 % av brutto bill.innt.
Program og dans Min. kr 2.854, maks kr. 16.912 20 % av brutto bill.innt.
Diskotek, lokal arr. Min. kr 317, maks kr. 4.228 20 % av brutto bill.innt.
Basar, arr utan bill.sal Min. kr 317, maks kr. 4.228 10 % av brutto bill.innt.
Treningssamling m.v. Etter avtale Bruk av kjøkken/grendasal kr. 1057 per døgn
Bruk av idrettshall ink. utstyr kr. 2.114 Fredag - laurdag
Kr. 3.171 Laurdag - søndag
Kr. 3.805 Fredag - søndag
Kr. 127 Overnatting per pers. (leiarar gratis)
Bryllup (grendasal) Kr. 4.228
Åremålsdagar Kr. 1.691 Dagtid
Kr. 2.643 Kveldstid
Utleige av scenemodular Kr. 148 per modul, rabatt ved leige av mange
Stolar per. stk per døgn 37 rabatt ved leige av mange
Bord, per stk per døgn 69 rabatt ved leige av mange
Dansegolv per døgn 2.748
Bateco beskyttelsesgolv 1.163