Betalingssatsar Stordalshallen

Stordalshallen
Type leige Pris Merknad
Inntektsbringande arrangement for lag og org. etter avtale
Treningar for lag og org. utanfor kommunen Kr 624 Heile hallen per time
Kr 500 2/3 av hallen per time
Kr 374 1/3 av hallen per time
Kr 624 Klatrevegg
Større kurs, seminar med kommunen som arr. Etter avtale
Dans Min. kr 2.744, maks kr. 14.974 20 % av brutto bill.innt.
Kulturprogram, revy mv. Min. kr 747, maks kr. 9.360 20 % av brutto bill.innt.
Program og dans Min. kr 3.370, maks kr. 19.965 20 % av brutto bill.innt.
Diskotek, lokal arr. Min. kr 374, maks kr. 4.992 20 % av brutto bill.innt.
Basar, arr utan bill.sal Min. kr 374, maks kr. 4.992 10 % av brutto bill.innt.
Treningssamling m.v. Etter avtale Bruk av kjøkken/grendasal kr. 1248 per døgn
Bruk av idrettshall ink. utstyr kr. 2.496 Fredag - laurdag
Kr. 3.743 Laurdag - søndag
Kr. 4.492 Fredag - søndag
Kr. 150 Overnatting per pers. (leiarar gratis)
Bryllup (grendasal) Kr. 4.992
Åremålsdagar Kr. 1.993 Dagtid
Kr. 3.121 Kveldstid
Utleige av scenemodular Kr. 174 per modul, rabatt ved leige av mange
Stolar per. stk per døgn kr. 44 rabatt ved leige av mange
Bord, per stk per døgn kr. 81 rabatt ved leige av mange
Dansegolv per døgn kr. 3.247
Bateco beskyttelsesgolv kr. 1.377