Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Personar som etter vurdering av faginnstans har behov for tryggheitsalarm skal ha gratis installasjon og leige. Andre personar som ynskjer alarm må betale foreslått sats.

Leige av tryggleiksalarm per månad kr 235.

Installasjon kr 500.