Tryggleiksalarm

Personar som etter vurdering av faginnstans har behov for tryggheitsalarm skal ha gratis installasjon og leige. Andre personar som ynskjer alarm må betale foreslått sats.

Leige av tryggleiksalarm per månad kr 281.

Installasjon kr 598.