Tryggleiksalarm

Personar som etter vurdering av faginnstans har behov for tryggheitsalarm skal ha gratis installasjon og leige. Andre personar som ynskjer alarm må betale foreslått sats. Her finn du meir informasjon om tenestetilbodet.

Leige av tryggleiksalarm per månad kr 350.

Installasjon kr 860.