Eidsdal omsorgsbustad - leige av aktivitetsrom

Kr. 778 per gong.