Eidsdal omsorgsbustad - leige av aktivitetsrom

Kr. 855 per gong.