Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

 
  Pris 
Timepris for fast opphald 33
Timepris for tilfeldig korttidsbruk 49
Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida 260

 

Søskenmoderasjon (gjeldande frå skuleåret 2020/2021)
30 % for 2. barn, 50 % for 3. og påfølgande barn i sfo.

12 timar gratis SFO for førsteklassingar
I statsbudsjettet for 2022 vart det vedtatt 12 timar gratis kjernetid i SFO for elevar på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordninga er nå på høyring og skal etter planen fastsettes til sommaren. Ordninga skal gjelde frå skuleåret 2022/2023. Meir informasjon om tiltaket finner du på www.udir.no. Vi oppdaterer her så fort vi veit meir.