Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

 
  Pris 
Timepris for fast opphald 32
Timepris for tilfeldig korttidsbruk 48
Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida 253

 

Søskenmoderasjon (gjeldande frå skuleåret 2020/2021)
30 % for 2. barn, 50 % for 3. og påfølgande barn i sfo.
* Søskenmoderasjon: SFO og barnehage vert sett under eitt slik at ein t.d. får søskenmoderasjon om ein har eitt barn i SFO og eitt barn i barnehagen.