Skulefritidsordning (SFO)

 
  Pris 
Timepris for fast opphald 36
Timepris for tilfeldig korttidsbruk 54
Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida 286

 

Søskenmoderasjon 

30 % for 2. barn, 50 % for 3. og påfølgande barn i sfo.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. og 2. trinn

Alle barn som startar i 1. og 2. klasse har rett til 12 timar gratis SFO per veke.