Fjord kommune

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

 
  Pris 
Timepris for fast opphald 36
Timepris for tilfeldig korttidsbruk 54
Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida 286

 

Søskenmoderasjon 

30 % for 2. barn, 50 % for 3. og påfølgande barn i sfo.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke at alle barn som startar i 1. klasse har rett til 12 timar gratis kjernetid på SFO frå og med skuleåret 2022 - 2023.