Aktuelt

I folkemøtet la Heidi Hansen i Nordplan på vegne av Hofseth fram dei store planane i Raudbergvika, med tunnell til Eidsdal og nytt industriområde på fylling i Eidsdal.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra opnar att i dag kl. 1130.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra vert nattestengt frå kl. 17 i kveld på grunn av rasfare. Det blir gjort ny vurdering i morgon tidleg.

Fylkesvegen mellom Eidsdal og Norddal har no opna opp att.