Fjord kommune

Aktuelt

Det har så langt i år vore ein meir snørik vinter enn det har vore dei siste åra. Dette, saman med ein stor bestand av hjortevilt gjer at mange nå ønskjer å hjelpe hjorteviltet ved å leggje ut mat.

 

 

Frivilligsentralane i Fjord inviterer til frivilligforum på Martin Linge-huset tysdag 1. mars kl 1800. Alle som er interessert i eller driv med frivillig arbeid er velkomne!

 

Fjord Kommune er på jakt etter deg som har lyst på ei spennande stilling i Bu- og habilitering. Søknadsfrist er 10.03.

Det vert snakka mykje om berekraft, men kva betyr det faktisk for bedriftene og for offentleg sektor? Det ønskjer Innovasjon Norge, Møre & Romsdal Fylkeskommune, kommunane Fjord, Sykkylven og Stranda og Sparebanken Møre å gi nokre svar på. For er det til vinning eller forvirring? Med aukande krav og reguleringar og forventningar i marknaden vil det nok vere litt begge deler. Delta på konferansen saman med oss. Vi håpar at du vil ha svara på desse spørsmåla litt klarare for deg i etterkant.

Stordal legekontor blir stengt i morgon, 22. februar. Telefonen er open som vanleg.

Mange av ordningane i landbruket har søknadsfrist 1.mars

Fjord kommunestyre vedtok 10. februar kommune sin første samfunnsdel.

Turid Aspehjell fekk overrekt kulturprisen på kommunestyremøtet den 10. februar. 

Det blir prøve i samfunnskunnskap for innvandrarar torsdag 10.mars kl. 13 på Valldal skule.

På grunn av mykje nedbør og stor rasfare vert vegen frå Tafjord opp mot Onilsavatnet stengt kl. 17.00 kvar dag til veret stabilserer seg.