Planprosessen med kommuneplanen sin samfunnsdel

Planprosessen med kommuneplanen sin samfunnsdel

Distriktssenteret har nyleg publisert ein omfattande artikkel som syner korleis vi arbeidde fram Samfunnsdelen av kommuneplanen i Fjord kommune. Her viser Distriktssenteret også til erfaringar som kan tene som læringspunkt for andre kommunar.

Les artikkelen til Distriktssenteret her