Fjord kommune

Aktuelt

 På Valldal sjukeheim er dei i ferd med å ta i bruk nytt varslingssystem.

Fjord kommunestyre har vedtatt at kommunen kan ta imot inntil 15 flyktningar i 2022. 

Fjord kommunestyret vedtok i sak 018/22 den 17. mars ny forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune. Gjeldane minsteareal for kommunen er følgjande:

Det har vert driftsstans på vassverket i Stordal i dag som førte til at abonnentane øvst i Øvrebust, Vinjehjellane og Hovslia var utan vatn ei lita stund. 
Problemet er no løyst, men dei berørte abonnentane må rekne med at brunt vatn og luft i leidningane kan førekomme ei stund til. 
 

Har du eit ønske om å teste ut pianoundervisning før du eventuelt melder deg på i kulturskulen? No er sjansen her! Fjord kulturskule tilbyr rekrutteringstimar på piano for dei som ønsker det.

Fjord bibliotek avdeling Valldal vert stengt fredag 18. mars.

Nikoline Myren Grønning (Nikka) får fortenestemedaljen for sin årelange innsats for å ta vare på og formidle norsk matkultur. Vi gratulerer!

Kommunane har fått brev frå IMDI om å kartlegge mulegheiter for å ta imot flyktningar frå Ukraina. Vi treng difor rask tilbakemelding om du har ein bustad å leige ut.

Redusert bemanning på legekontora i dag, og truleg resten av veka, gjer at det kan bli lang ventetid på telefonen.

Det er fint om du brukar Helsenorge om du skal bestille time, fornye resept, kontakte resepsjonen.

Helsenorge er tilgjengeleg heile døgnet.

Du kan logge på Helsenorge her

Som ein av dei aller, aller første distriktskommunane i landet, markerer Fjord kommune at vi no kan tilby alle fastbuande fiberbreiband.