MOT til å glede-dagen!

Torsdag 23. november er MOT til å glede-dagen. Dagen er ei påminnning om å glede kvarandre og kor mykje det kan bety for andre.  Dagen vert markert på skulane, på frivilligsentralen i Stordal og i Valldal sentrum.

Frivilligsentralen i Stordal kl. 10-14

Kaffi og vafler og prat. Kom gjerne innom og slå av ein prat med dei nye medborgarane som deltek i norskopplæringa.

Valldal sentrum frå kl. 15

Det blir fyr i bålpanna og servering av kakao og kaffi. Om ikkje føret stoppar oss så blir det også besøk av ein ponni. Du finn oss ved HL Muri/bakeriet.
Takk til sponsorane Bunnpris, Spar og Sylteormen Bakeri.

Stikk innom! Alle er velkomne!

Arrangementa er i samarbeid med Fjord frivilligsentralar.
I tillegg blir det markering på skulane og på folkevaltopplæringa som er på Martin Linge-huset.

MOT til å glede-dagen

I dag ønskjer MOT at flest mogleg skal glede mest mogleg! Det kostar så lite, men betyr så mykje. 
MOT til å glede-dagen handlar om å ha MOT til å bry seg  - og ungdom og vaksne over heile landet vert oppfordra til å lage tidenes varmaste dag.

MOT til å glede-dagen er viktigare enn nokon gong.

Maria Dvergsdal
MOT-coach
E-post
Mobil 90 89 36 97
Bjørg Jacobsen
Frivilligsentralen/kulturkoordinator
E-post
Telefon 90 52 91 64
Kristi Linge Stakkestad
Folkehelsekoordinator/Frivilligsentralen
E-post
Telefon 41 86 78 06