Fjord kommune

Aktuelt

Vi ønskjer velkomen til ein ny naturmøteplass ved leirduebana i Valldal. Tysdag 3. mai kl 12-14 vert det kaffi og vaflar og hyggeleg prat rundt bålet.
Stikk innom!

1. mai går startskotet for sommarsesongen til Stikk UT! I år er det 503 turmål å velje mellom i heile fylket, 30 av dei i Fjord kommune. Ver merksam på at snøforholda gjer at det er utsett opning på mange av dei lokale turmåla.

Visjonen til MOT er å skape eit varmare og tryggare samfunn. Har du tenkt over korleis DU kan bidra? Velkomen til MOT-foredrag på Martin Linge-huset måndag 2. mai kl 1830.

 

Ung-MOTivatorane i Fjord kommune inviterer til eit arrangement for ungdom frå 13 år (8. klasse) -18 år. Ungdom frå både Fjord og andre kommunar er velkomne. Det vil bli servert gratis pizza, det blir sal av is og kioskvarer, open hall og underhaldning av OnklP. Gratis skyss.

Fjord kommune gir kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar. Det er også mogleg å søke om tilskot til investeringar for forsamlingshus.  

På grunn av ras og rasfare er vegen langs Onilsavatnet i Tafjord nattestengt frå kl 20 til kl 06. 

I dag, 20.april, er siste frist for å melde seg på i Kulturskulen for skuleåret 2022/2023!

Meld deg på her: https://nonorddal.speedadmin.dk/registration#/

 

Kommunen ønskjer velkommen til eit opent møte om hjorteviltforvaltning. Erling Meisingset og Arve Aarhus som begge er forskarar, erfarne foredragshaldarar og ivrig jegerar kjem for å halde foredrag for oss. Arrangementet er for gardbrukarar, jaktrettshavarar, valdansvarlege, jaktleiarar, jegerar og alle andre interesserte. Gratis inngang. Vi håper mange set av kvelden til viltfagleg påfyll og tek turen.

 

 Det blir småbarnstreff på biblioteket i Valldal onsdag 20. april kl 11.00.