Aktuelt

Det blir sjakktreff på biblioteket i Stordal onsdag 2. februar kl. 14.15.
Sjakktreff er eit arrangement både  både barn og vaksne. Nedre aldersgrense er 4. klasse.

På grunn av høge straumprisar, er bustønaden styrka i desember, januar og februar. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra støtte til straumutgifter i vinter.

I folkemøtet la Heidi Hansen i Nordplan på vegne av Hofseth fram dei store planane i Raudbergvika, med tunnell til Eidsdal og nytt industriområde på fylling i Eidsdal.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra opnar att i dag kl. 1130.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra vert nattestengt frå kl. 17 i kveld på grunn av rasfare. Det blir gjort ny vurdering i morgon tidleg.

Fylkesvegen mellom Eidsdal og Norddal har no opna opp att.