Spørjeundersøking om Raudbergvika

Fjord kommune gjennomfører no ei spørjeundersøking blant innbyggjarane våre om planane for landbasert oppdrett i Raudbergvika. Spørjeundersøkinga vert gjennomført som ei sms-undersøking i samarbeid med Sentio. 

Undersøkinga går til eit utval av innbyggjarane og vart sendt ut tysdag 4. juni kl. 18. Det vil gå ut ei påminning 10. juni.