Aktuelt

Tettstadutviklingsprosjektet
No er planane for realisering av Syltetorget i Valldal etter tettstadanalyse, folkemøte, workshop, utviklingsplan og skisseprosjekt snart klar for anbodsutlysing, og tiltaka er no teikna opp på asfalten i Valldal slik at du kan sjå om lag korleis tiltaka vil bli plassert ut i terrenget.

Fjord kommune har behov for fleire tilkallingsvikarar (alle einingar) og personar som kan jobbe i helg innafor helse- og omsorg.

Det er aldri for seint å starte å trene! Kroppen har like god effekt av trening gjennom heile livet.

Vi har så smått gjenåpna samfunnet. Det no sommerferie, og mange planlegg å ta ferien andre stader i Norge. Vi ønskjer å kome med nokre viktige påminningar og gode tips.

Fjord kommune, ønskjer tilbod på innleige av maskiner til brøyting, rydding og sandstrøing i samanheng med vintervedlikehaldet på det kommunale vegnettet, samt evt. brøyting til private som har avtale med kommunen.
 

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har vedtatt ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga gjeld frå 20. juni til 10. august, og gjeld heile døgnet.

 

Frå 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Det er gjort vedtak om ny arealplan for Nørdalen, del av kommuneplanen sin arealdel.

 

 Den tradisjonelle sommarkonserten med kulturskuleelevar var i år ikkje mogleg å gjennomføre grunna koronasituasjonen og smittevernomsyn.

Fjord kommune har i vår og tidleg sommar gjennomført fleire tilsettingar samt endra og auka stillinga til ein del personale som allereie jobbar i kommunen.