Fjord kommune

Aktuelt

Etter påske startar vi opp ei uformell samtalegruppe for pårørande. Her kan du lufte vanskelege spørsmål, få informasjon og støtte frå andre i same situasjon.

Du vil frå no av få ein SMS frå feiaren når ho kjem for å feie eller gå tilsyn.

Vi vil gå over frå å varsle feiing og tilsyn med lappar i postkassa til å sende varsel om feiing og tilsyn med SMS. Dette gjeld både eigarar av bustadar og fritidsbustadar/hytter i kommunen.

Vi er glade for at det no er på plass ei ordning med middagslevering til omsorgsbustaden i Eidsdal sju dagar i veka.

 

Kommunestyremøtet i dag blir streama på nettet.

Fjord kulturskule arrangerer på nytt dansekurs, og inviterer alle elevar frå 1.-10. trinn til å melde seg på!

Fjord kommune inviterer løyvehavarane til eit dialogmøte med fokus på ansvarleg vertskap og ansvarleg sal. 

Vegen frå Tafjord til Onilsavatnet er framleis nattestengt frå kl. 2000 - 0730. Ny vurdering vert gjort måndag 3. april.

Stikk UT! lanserer no sitt eige stifond som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiane i fylket. Stifondet er ein del av Stikk UT! sitt bidrag til eit meir bærekraftig friluftsliv i regionen vår.

 

Flyktningtenesta har behov for eit spisestuebord og stolar til. Ta kontakt om du har noko til overs som du vil gi vekk.