Aktuelt

Vi har ledige timar for koronavaksinering onsdag 25. mai kl 16-18 ved Valldal legekontor. Drop-in kl 1600-1730.

Fjord kommune lanserer no ei ny nettside for Fjord-samfunnet; opplevfjord.no  

Velkomen til  17. mai-feiring. Her finn du programmet for dei ulike bygdene. 

Vaksenopplæringa i Fjord kommune startar opp norskopplæring på nivå A1-A2 for innvandrarar hausten-22. Kurset er for dei som har rett og plikt til opplæring, men vi opnar også opp for at ein kan kjøpe seg plass på kurset.

På vegne av Kibsgaard-Petersen AS og grunneigar av gnr. 143 og bnr. 1 varslast det om oppstart av planarbeid, jf. plan og bygningslova § 12-8.

 Kommunestyret 12.05. kl. 1700 vert streama.

 

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i 2020 ei ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga blir vidareført frå 01. juni til 31. august. Sluttidspunktet kan bli vurdert basert på trafikkutviklinga.

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga kjem på besøk til Fjord kommune tysdag 30. august.

Velkomen til vandring på pilegrimsleia i små etapper med lokale turleiarar som fortel undervegs. Første etappe går til Døving. Start frå Syltetorget torsdag 5. mai kl 1800. 

Vi ønskjer velkomen til kaffi og prat på språkkafe på biblioteket i Eidsdal kvar onsdag kl 16-17. Oppstart 4. mai.