Aktuelt

Fjord kommune har ledig stilling som reinhaldar og sjukepleiar.

Klimanettverket til Sunnmøre regionråd oppfordrar alle på Sunnmøre til å seie korleis du meiner din kommune skal oppnå reduksjon av klimagassar i dei kommande åra. Alt du treng å gjere er å gå inn på nettet og seie kva du meiner om desse spørsmåla.

Kulturskulen startar opp med ordinær undervisning frå veke 35 for dei fleste elevane. Generell info har blitt sendt ut til alle på epost.

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving komande skuleår må sende søknad innan 1. september.

Regelverket er klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglande arbeidskraft. Les meir på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Det er lovbestemt bandtvang for hund i perioden frå 1.april til og med 20.august. Det er nokre unntak, for bufehund, hundar brukt i aktiv teneste i politi-, toll-, millitær- og redningsarbeid og for hundar i reindrift.

Frå veke 33 – 50 vil det vere ei noko annleis bemanning på legekontora i Valldal og Stordal.

 Folkehelseinstituttet vil minne om smittevern for sosiale samankomstar for å hindre utbrot av Covid-19.

Fjord kommune har behov for vikarar på fleire fagområde, både på heil- og deltid.

Fjord kommune ønskjer alle velkome til eit nytt, men litt annleis skuleår måndag 17. august. Covid-19 pregar framleis samfunnet vårt og såleis også skulekvardagen.