Aktuelt

På grunn av vedlikehald på ledningnettet, vil vatnet bli avstengt mellom kl.9 og 15 mandag 7.11.22

Målet med eigenberedskapsveka er å auke folk sin kunnskap om eigenberedskap, og at fleire gjer enkle grep for å auke sin eigen beredskap.

Glimt er eit aktivitetssenter for menneske med nedsett funksjonsevne. Her skal brukarane gjennom ulike aktivitetar oppleve ein meiningsfylt kvardag som byr på både samhald, opplevingar og dei gode stundene. Innhaldsrike dagar der ein får kjenne meistring og sjølvstendigheit gjennom trygge og kjende oppgåver.

Alle musikklag, grupper, kor, korps og band i Fjord kommune blir invitert til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd. Møtet er på kommunehuset i Stordal tysdag 8. november kl. 18.00.

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart laga etter ein omfattande involveringsprosess med mange gode innspel. Vi er no over i neste fase der vi skal arbeide saman med realisering av planen. 

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir vekk? 31. oktober startar ei landsdekkande kampanjeveke om eigenberedskap.

Møre og Romsdal fylkeskommune sin Frivilligpris 2022 skal heidre stor frivillig innsats. Prisen vert berre delt ut i Frivilligåret 2022. No treng vi di hjelp til å nominere ein kandidat frå Fjord kommune. 

 Kommunestyret 27.10. kl. 1700 vert streama.

Vi har ledig stilling som fastlege i vår vakre kommune. 

24. oktober startar Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt,  ei regional folkeopplysningskampanje om førebygging av sjølvmord. Kampanjen "Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv" vil vere synleg i Trøndelag og Møre og Romsdal, i fem veker.