Aktuelt

Alle skulane gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 1.-7- klasse. Søknadsfristen er 1. mars.

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ein prosess for å redusere drifta innanfor kollektivtransporten. Dette vil innebere nedlegging av ein del rutetilbod. Dei ber kommunar som ønskjer å gje innspel til prosessen om å kome med desse.

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjere om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen. 

UKM

Ung Kultur Møtes (UKM) for Fjord kommune blir arrangert i Stordalshallen, søndag 16. februar kl. 1800. 

 UKM 2020 vert arrangert i Stordalshallen, søndag den 16. februar. Dette er første arrangementet for Fjord kommune, men allereie i fjor var det felles UKM med deltaking frå begge kommunane.