Aktuelt

Det er ledig stilling som brannkonstabel i Stordal og Eidsdal. Alle som har lyst til å prøve seg som brannmann oppfordrast til søkje (søkjar må ha fylt 18 år). Det vert gjennomført deltidsopplæring med dei krav som ligg føre. For å bli røykdykkar er det Arbeidstilsynet sine krav som er rettleiande og ein må bestå fysiske krav årleg.

I Fjord kommune er det tre kommunale barnehagar -Dalsbygda barnehage, Syltebøen barnehage og Stordal barnehage. Frist for endring av barnehageplass er 1 mars, og opptak av nye barn 15 mars. 

Fjord kommune har ein utstyrsbase der ein gratis kan få låne utstyr. Basen er lokalisert i Stordal.
Torsdag 13.02 er det ope til kl 18:00. Tysdag 18.02 er det ope frå kl 10 - 15. Elles kan de ta kontakt på kvardagar (dagtid) på telefon 90529164 for spørsmål eller å avtale henting/levering.

Fjord kommune har i dag 3 helsesjukepleiarar + ei jordmor og er lokalisert på helsehuset i Valldal og Stordal. Hovudarbeidsstaden blir i Valldal, men ein må forvente å arbeide noko i Stordal. Det er ledig 60% vikariat med snarleg tiltreding. Vikariatet kan forlengast. 

FV 63 mellom Indreeide og Geiranger opnar i dag klokka 1600

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ein prosess for å redusere drifta innanfor kollektivtransporten. Dette vil innebere nedlegging av ein del rutetilbod. Dei ber kommunar som ønskjer å gje innspel til prosessen om å kome med desse.

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjere om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen. 

UKM

Ung Kultur Møtes (UKM) for Fjord kommune blir arrangert i Stordalshallen, søndag 16. februar kl. 1800. 

 UKM 2020 vert arrangert i Stordalshallen, søndag den 16. februar. Dette er første arrangementet for Fjord kommune, men allereie i fjor var det felles UKM med deltaking frå begge kommunane.