Aktuelt

 Terje Systad er tilsett i stillinga som landbrukssjef i Fjord kommune. Han vil i hovudsak ta over arbeidsoppgåvene frå den tidlegare landbrukssjefen Toralv Klokkehaug. 

På folkemøtet gjennomført via teams 18. januar 2021 vart det gått gjennom prosjektet, planane og prosessen som kjem. Roger Hofseth kunne fortelje at dei skal etablere produksjonsanlegg for 100 000 tonn laks per år som dreg nytte av dei naturgitte forholda med vasskvalitet og temperatur i Storfjorden gjennom å sprenge ut 5 000 000 kubikkmeter stein og bygge eitt av verdas mest moderne oppdrettsanlegg inne i dei mange fjellhallane som truleg blir 500meter lange.

Gledeleg melding! Det blir Sjakklubb igjen på biblioteket i Valldal frå måndag 25.januar. Sjåast!

I november 2020 blei det varsla oppstart av reguleringsplanarbeidet for Røbbervika landbaserte oppdrettsanlegg i Sunnylvsfjorden.

I samband med planarbeidet ønskjer kommunen og utbyggar tilbakemelding frå aktuelle partar til planarbeidet. Det vert derfor invitert til eit informasjonsmøte om saka.

I tråd med vedtak i kommunestyret, er arbeidet med å få på plass ein felles kulturminneplan for Fjord kommune i gong. Etter planen skal denne vere klar innan juli 2021.

Vaksinasjonsarbeidet er godt i gang, og 12 personar ved Stordalstunet og Valldal sjukeheim har fått første dose. I løpet av veke 3 vil alle på sjukeheimane vere vaksinert, og vi vil starte med vaksiner av øvrig befolkning etter nasjonale prioriteringar.

Notat frå bygdemøte på teams med Møre og Romsdal fylkeskommune om Eidsdal ferjekai - oppsummering

Det var planlagt bygdemøte med workshop i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Fjord kommune og arbeidsgruppa for utvikling av Eidsdal sentrum. På grunn av innstrammingar i smittevernråda måtte bygdemøtet avhaldast på digitalt. Det vart likevel lagt fram informasjon frå både kommune, fylkeskommune, interesseorganisasjonar og innbyggarar, med ein spørsmålsrunde i etterkant, og det var over 45 deltakarar.

Kommuneoverlegane i Fjord, Sykkylven og Stranda oppmodar om følgjande, ved bruk av offentleg transport / skuleskyss:

Lotteri- og stiftelsestilsynet har ope for søknader frå frivillige lag og organisasjonar på koronakrisepakke 3. Frist er 15. januar 2021.

Fjord kommune har gjort nye vurderingar kring organiseringa av skuledagen ved Valldal skule, sett i lys av at ein denne veka har hatt heimeundervisning for ungdomsskulen. Bakgrunn for dette har vore utfordringane ved skuleskyssen og smittevern.