Aktuelt

Bilde av Siv Støvreide som ser mot kamera

Siv Ingeborg Støvreide har starta som demenskoordinator hos oss. Saman med kollegaene skal ho vidareutvikle eit godt tilbod for personar med demens.

Bilde av hund som ser mot kamera

Fjord kommune kan søke midlar til å arrangere kurs for hundeekvipasjar i regi av Norske kadaverhunder i løpet av våren. Formålet er utdanning av hundar og førarar til førebygging og ettersøk i samband med rovviltangrep på beitedyr.

 

Har du lyst til å teste truger eller langrennsski - eller treng du barnepulk, fiskestang eller isfiskebor? Fjord kommune har ein utstyrsbase for aktivitetar i friluft. Det er gratis utlån. 

Biletkunst frå Fjord kulturskule

På grunn av positive tilbakemeldingar vil Fjord kulturskule no tilby undervisning i biletkunst også i Valldal. Vi håper dette fører til at endå fleire vil delta!

Psykolog Kristian Dirdal i Fjord kommune

Kristian Dirdal (40) er ny kommunepsykolog i Fjord kommune.
 

Utlysinga gjeld moglegheit til å søke stimuleringstilskot til veterinærdekninga i Fjord kommune 2023.

Det er for tida ekstraordinært høge straumprisar, også i vårt fylke. Regjeringa har innført straumstøtteordningar for å kompensere for desse utgiftene.

Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om tilskot for å inkludere barn og unge i kulturlivet.

Tove Standal er tilsett som ny fastlege i Fjord kommune. Legetilbodet for innbyggjarane vil framover vere godt og stabilt.

No kan du som har bestilt krus og skål for StikkUT! 2022 hente dei på rådhuset eller kommunehuset.