Aktuelt

Grunna korona-situasjonen blir det ikkje Sommarlesavslutning på biblioteket i år, men det vil bli trekt ekstrapremiar blant dei som har delteke i Fjord kommune.

Med mål om mest mogleg aktivitet for pengane fordeler Kulturdepartementet kvart år tilskot frå spelemidlane til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tettstadprogrammet til Møre og Romsdal fylkeskommune har vore ein sterk medspelar i prosjektet for å gjere tettstadanalyse, lage utviklingsplan, gjennomføre skisseprosjekt og prosjektering av tiltak på Torget i Valldal. 

Vegen til gardsbruket Nakken i Stordal er stengd frå og med i dag, 31.08, til slutten av november.

Når skal barn vere heime frå barnehage / skule, og når bør dei testast for koronavirus?

Tirsdag 1. september kl. 10 opnar Stordal frivilligsentral for dei fleste aktivitetane igjen. Vi  markerer samtidig ti-årsjubileum, og serverer gratis kake og kaffi til alle som kjem innom. 

Kultursalen, Martin Linge-huset i Valldal
Laurdag 5. september kl 16.00
Invitasjon frå Fjordhagen og Næringsforum

Etter ein lang og god prosess med planlegging og forankring så er det no klart for realisering av byggjetrinn 1 i tettstadutviklingsprosjektet for Valldal sentrum

Fjord kommune skal dele ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar. Når det gjeld kulturstipendet kan også utøvarar sjølve søkje. Søknadsfrist 1.oktober.

Stordalstunet har no opna opp for besøk att, etter ein periode med uavklart situasjon. Alle korona-testane som vart tekne, har gitt negativt resultat. Besøksreglane er uendra.