Aktuelt

 

Fjord kulturskule inviterer til dansekurs for elevar i 1.-10. klasse. Kurset går over seks veker, med undervisning på fredagar.

Kommunestyremøtet i dag blir streama på nettet.

Søknadsfristen for Produksjonstilskot og Regionalt miljøprogram er 15. oktober.

 

I regi av prosjektet «Valldal 2029» inviterer vi til synfaring og ruslemøte på pilegrimsleia Valldalsleia frå Grønning til Grønningsæter fredag 8. oktober kl 15-17. Alle som er interessert er velkomne til å delta!

Minioperaen Den glade enke må dessverre utsetjast på grunn av sjukdom hos musikarane. Ny dato er onsdag 24. november. Påmeldingane blir vidareført til den nye datoen.

Fjord ungdomsråd skal velje nye medlemmar og vi søkjer fleire engasjerte ungdommar i alderen 16-19 år. Vil du vere med på laget for å skape eit godt lokalsamfunn for barn og unge i kommunen vår? 

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Øyvind Verpeide, tenestestadsleiar ved Haram lensmannskontor, er Fjord sin politikontakt.

Det er no ope for besøk på institusjonane. Ein treng ikkje lenger å ringe for å avtale besøk. Vi ber likevel om at ein registrerer seg på liste som ligg i gangen når ein kjem, i tilfelle behov for smittesporing skulle oppstå.

I møte (sak 115/21) vedtok formannskapet i Fjord kommune - med bakgrunn i Pbl § 5.2 - å leggje utkast til ny kulturminneplan for Fjord kommune 2021-2030, ut på høyring i seks veker.

Samtale mellom Svein Sæter og Øystein Orten på biblioteket i Valldal 28. september kl. 18. Arrangementet er gratis. Velkomen.