Aktuelt

Kommunestyremøtet 15. september kl. 17 vert streama.

 Fjord kommune tilbyr ny vaksinedose til aktuelle målgrupper.

Frå 19. september kan alle kommunar i Møre og Romsdal tilby gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar i fylket. Fjord kommune er ein av dei kommunane som tilbyr dette.

 

Med mål om mest mogleg aktivitet for pengane fordeler Kulturdepartementet kvart år tilskot frå spelemidlane til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Onsdag 14. september kl. 14-16 inviterer vi til innspelsfest for gode idear til uteområdet ved Elvetun/ Valldal Sjukeheim/ Open omsorg. Alle som er interessert i å vere med og utvikle området er hjarteleg velkomne!

Sommarles 2022

Velkomen til sommarlesfest på biblioteka tysdag 20. september. Alle i aldersgruppa 1.-8. klasse i heile kommunen er invitert.

No har vi på plass ei digital løysing der du kan gi tilbakemeldingar, og melde frå om du opplever feil eller manglar ved dei tekniske tenestene våre .

Torsdag 8. september vart det helde møte i viltnemnda, der kvotefri avskyting av hjortekalv var oppe til diskusjon. Det vart i møte med viltnemnda vedtatt at alle vald i Fjord kommune skulle få kvotefri avskyting.

Legekontora arrangerer #sjekkdeg-kampanje i samband med livmorhalskreftkampanjen

Fylkesveg 5932 (Døvingsida) vert framleis periodevis stengt ved Holsbrua til 19. september grunna sprengningsarbeid.