Aktuelt

Fjord kommune legg Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 – 2024  ut på høyring  i perioden 19.05. – 09.06.2020.

Fjord kommune har fleire ledige stillingar både innan helse, omsorg og oppvekst.

Den øvre inntektsgrensa for å motta bustønad er mellombels auka slik at fleire som er ramma økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbanken sine nettsider kan du enkelt sjekke om du eller nokon du kjenner kan få bustønad, sjå https://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414

Ein person i Fjord kommune har nyleg testa positivt på covid19. Vedkomande er blitt smitta utanfor kommunen. Kriseleiing og kommuneoverlege er tett på saka og karantene og smittesporing er sett i verk etter vanlege prosedyrar.