Aktuelt

Samarbeidsprosjektet Twin Fjord inviterte sist veke til verkstad for å teste ut korleis ny digital teknologi kan bidra i lokal samfunnsutvikling.

5. desember er FN sin dag for frivillig arbeid. Dette er ei markering for alle som gjer ein frivillig innsats i lokalsamfunn over heile verda. Du som er frivillig i Fjord kommune er med dette invitert til feiring av denne dagen!

Denne hausten er det stor aktivitet i MOT i Fjord kommune. MOT-coachane Maria og Robin reiser rundt på skulane og har økter for elevane i 8.-10. klasse. MOT i Fjord har også arrangert MOTbakkeløp og ungMOTivatorkurs.

World Heritage Salmon AS org. nr. 824860882 - Søknad om landbasert oppdrett av laks i Raudbergvika i Fjord kommune

I perioden 01.01.22-31.12.23 er næringsfondet lagt inn i prosjektet Vekst i Fjord. Målet med Vekst i Fjord er å hjelpe verksemder som ønskjer vekst og utvikling m.a. gjennom å hente inn kapital.

Det er no opna opp for at også dei mellom 18 til 65 år som er friske kan få 4. dose med koronavaksine.

 

Fjord kommune deler ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar innan 6. desember.

Vi erfarer at det er fleire som har flytta til Fjord kommune, som enno ikkje har sendt flyttemelding til Folkeregisteret. 

Hofseth Aqua AS org.nr. 828764292 har levert til Møre og Romsdal fylkeskommune.

I går var ordførar Eva Hove på besøk i Næringsforumet. Det var flest reiselivsbedrifter her. Det var interessant å høyre korleis dei vurderer sesongen som har vore, og ikkje minst kva planar dei arbeider med for komande sesong.