Aktuelt

Ålesund kommune fekk i ettermiddag melding frå FHI om at ein person som har vore i Ålesund har testa positivt for ein mutert virusvariant av korona.  Ein av nærkontaktene har no utvikla symptom, og vedkomande har vore på Stordal Alpinsenter måndag og tirsdag denne veka.

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Øyvind Verpeide, tenestestadsleiar ved Haram lensmannskontor, er Fjord sin politikontakt.

Eigedomsskatteliste for 2021 er lagt ut for offentleg ettersyn på Servicetorget, Rådhuset i Valldal og i servicetorget i kommunehuset i Stordal i perioden 24.02. – 06.04.

 

Fjord kommune følgjer nasjonale reglar og hovudregelen er at alle arrangement som samlar personar frå ulike kommunar, bør utsettast eller avlysast.
Frå 23. februar 2021 gjeld følgjande:

 

Etter ein periode med unormalt høgt vassforbruk i Stordal, fekk kommunen mandag melding om ein større lekkasje i Sandvikgata.

Lekkasjen blei reparert i går, og vassforbruket i Stordal er no tilbake til normalt.

Fjord kommune minner om at søknadsfristen 1. mars nærmar seg for følgjande ordningar i landbruket:

Regjeringa hadde i dag, 19. februar ei pressemelding der dei orienterte om dei nye nasjonale tiltaka. Desse tiltaka blir ikkje gjeldande før natt til tysdag 23. februar. Kommunen vil kome med oppdatert informasjon rundt dette tidleg i neste veke.

Innbyggarundersøkinga vi nyleg hadde ute, fekk svært mange svar. Tusen takk til alle som viste interesse og som har gitt oss verdfulle innspel til det vidare arbeidet vårt med Samfunnsdelen av kommuneplanen vår.

Råd til folk som kjem til eller frå område med auka smitte, eventuelt mutantvirus.

I Fjord kommune er det tre kommunale barnehagar -Dalsbygda barnehage, Syltebøen barnehage og Stordal barnehage. Søknadsfrist for endring av barnehageplass er 1. mars. For ny barnehageplass er søknadsfristen 15. mars.