Aktuelt

Fjord kulturskule har vi tidlegare arrangert eit kunstkurs som var svært populært og som mange unge frå heile kommunen deltok på. No ønskjer vi å starte opp faget Biletkunst, som er meint å vere eit fast tilbod gjennom skuleåret. Elevane vil her få arbeide med fleire ulike teknikkar innan biletkunsten.

Kommunestyremøtet i dag blir streama på nettet.

Då smittesituasjonen ser ut til å vere under kontroll, vil ein frå i dag av opne opp att for besøk på institusjonane.

Det er i dag registrert to nye smittetilfelle i Fjord kommune
Begge elevar ved Stordal skule.
Ein testa med bruk av PCR og ein med hurtigtest.
Begge er kjente nærkontakter med tidlegare smitta.

Forrige veke var politiet på rundtur med sitt mobile pass og id-kontor for første gong med stopp i Valldal.

I dag har vi ei positiv nyheit då det berre er stadfesta to nye smittetilfelle til trass for ei massiv testing i helga. Resultata kjem frå prøvane som er tatt søndag, og ein del frå måndag.

Fjord kommune har fått midlar frå Statsforvaltaren til å invitere alle heimebuande eldre over 65 år ut på ein betre middag. Er du i målgruppa og deltok du ikkje i veke 35 - så er du med dette invitert ut på middag på ein lokal serveringsstad i veke 38. 

Fjord bibliotek Valldal er stengt torsdag 16. september. Fredag er det ope som vanleg. 

I løpet av helga er det bekrefta sju nye smittetilfelle, dvs 11 totalt sidan fredag.

Det er no ein uavklart situasjon for mange med smittesituasjonen som har oppstått. Vi prøver å oppsummere dei viktigaste tiltaka.