Aktuelt

Fjord kommune har ledig stilling som Prosjektleiar for interkommunal plan for sjøområda Stranda, Sykkylven og Fjord kommune

På bakgrunn av dei påviste smittetilfella vi dei siste dagane har hatt i Fjord kommune, vil det verte sett i verk ein del førebyggande tiltak for å redusere risiko for ytterlegare smittespreiing.

Det er i dag påvist to nye smittetilfelle i Stordal. Smittekjelda er kjent, og nærkontakter er sett i karantene. For å vere føre var, er det bestemt at elevar i 5. - 10. klasse ved Stordal skule får heimeundervisning inntil vidare.

Det er påvist eitt smittetilfelle i Fjord kommune. Vedkomande som har testa positivt på covid 19 er i isolasjon. Nærkontakter til den smitta er i karantene.

Fjord kommune skal prioritere næringsutvikling høgt, det har dei fleste partia tydeleg gitt uttrykk for i valgprogrammet sine. Også på kommunestyret sin work shop og på folkemøtet vi hadde tidlegare i haust, var dette eit tema som gjekk igjen.

Er du leiting etter ei bustadtomt? Fjord kommune har bestemt at 12 av tomtene i seks kommunale bustadfelt skal gis bort gratis til dei som fyrst bestemmer seg for å byggje på tomtene. Kampanjen varer ut 2021.

Målet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga er eit verkemiddel for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arena, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin sosiale- og økonomiske situasjon.

Ein etterlengta juleferie står for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og venner. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein  trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til med at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt smittervermessig.

Det er grenda Øvrebust sin tur til å arrangere årsfest og dei var i gong med førebuingane med utgangspunkt i at festen kunne gjennomførast siste helga i vinterferien, slik tradisjonen har vore i alle år. Men uvissa i høve til den pågåande pandemien, gjer at ein har bestemt seg for å flytte festen til haustferien i staden. Denne er i veke 41 og festen vil då - gitt at ting har normalisert seg - bli arrangert laurdag den 16. oktober.