Aktuelt

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar, organisasjonar, institusjonar, media og privatpersonar til å fremme forslag på bedrifter som kan vere aktuelle kandidatar til «Fylkesprisen for Årets Bedrift 2022». 

Kom og bli ein del av den flotte gjengen i helse og omsorg.

Einingsleiarane var fredag samla for å sette felles fokus på samfunnsdelen. 

Vi driv og tilpassar ny drift på legekontoret i datasystema. Det kan bli endring i ditt oppsett på fastlege, då dette tilbodet no blir drifta av tre legar i staden for ein som tidlegare.

Fjord kommune lyser no ut rammeavtale for anleggsarbeider – små oppdrag for perioden 2023 – 2027.

Møre og Romsdal fylke er i gang med utbygging/ombygging av Eidsdal ferjekai. Det må planleggast nokre stengeperiodar for å få utført nødvendig arbeid.

Vi gratulerer Gunnar Inge og Carolin Eide med tildeling av Fjord kommune sin kulturpris for 2022.

Ikkje alle er like opptatt av straumsparing som Vegard Bjerkeset i Gjemnes kommune. Men også han fekk nytte av tilbodet om gratis energirådgjeving.

Fjord kommune nyttar digital utsending av brev frå kommunen til den digitale postkassa di. Har du digital postkasse mottek du brevet same dag som det blir sendt frå kommunen.

Det blir drop-in koronavaksinering på Valldal legekontor tirsdag 31. januar kl. 17-18.