Aktuelt

Bestillingsfrist for årets StikkUT! – krus eller skål er 1. oktober.
Dei blir levert i slutten av oktober. Å delta på Stikk UT! er gratis, men du kan kjøpe deg eit minne for innsatsen. 

Offentleg ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid - Kommuneplan samfunnsdel Fjord kommune - forslag til planstrategi og planprogram

Tysdag 22. september kl 1800 inviterer vi til ope foredrag med Tale Maria Krohn Engvik – Helsesista. Foredraget er ei markering av Verdsdagen for psykisk helse, det er gratis og ope for alle. Velkomen til Martin Linge-huset.

 Fjord kommune skal utarbeide ein strategisk næringsplan. Vi inviterer næringsliv og interesserte til møte på Grendasalen i Stordalshallen onsdag 30. september kl. 18 for å få innspel til planen og kommunen sitt framtidige arbeid med næringsutvikling.

 

Drømmestipendet er eit prosjekt som skal gi verdifull inspirasjon og anerkjenning til unge kunst- og kulturutøvarar, samt bidra til at mange av desse får oppfylt draumane sine. Stipendordninga skal også bidra til å synleggjere kommunane sitt arbeid for unge kunst- og kulturutøvarar.

Fjord kommune skal dele ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar. Når det gjeld kulturstipendet kan også utøvarar sjølve søkje. Søknadsfrist 1.oktober.

Fjord kommune har att midlar som kan nyttast til drenering.

Fagmøte om økologisk jordbærdyrking i Valldal torsdag 24. september kl 18.00 – kl 20.00

Stad: Meretes Garden

Påmeldingsfrist 20. september til mandy.hager@sykkylven.kommune.no

Du kan få varsling frå kommunen via telefonen.
Dette gjeld varsel om feiing, brot på vassleiding, stenging av vegar eller andre drift- og vedlikehaldshendingar.

Til helga, 19. - 20. september, kan du delta på eit spennande kurs i Geiranger - og det er gratis med unntak av lunsjen. Astrid Overå legg opp til to kjekke dagar med mykje latter og moro.