Aktuelt

Fjord kommune har behov for fleire tilkallingsvikarar (alle einingar) og personar som kan jobbe i helg innafor helse- og omsorg.

Det er aldri for seint å starte å trene! Kroppen har like god effekt av trening gjennom heile livet.

Vi har så smått gjenåpna samfunnet. Det no sommerferie, og mange planlegg å ta ferien andre stader i Norge. Vi ønskjer å kome med nokre viktige påminningar og gode tips.

Fjord kommune ønskjer å samle barn og unge i alderen 7-18 år til kjekke opplevingar for å bli betre kjent med kvarandre. Onsdag 5. august inviterer vi til Atlanterhavsparken i Ålesund. Aktivitetsdagen er gratis.

Fjord kommune, ønskjer tilbod på innleige av maskiner til brøyting, rydding og sandstrøing i samanheng med vintervedlikehaldet på det kommunale vegnettet, samt evt. brøyting til private som har avtale med kommunen.
 

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har vedtatt ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga gjeld frå 20. juni til 10. august, og gjeld mellom kl. 10 - 17.

 

Fjord kommune ønskjer å samle barn og unge i alderen 7-18 år til kjekke opplevingar for å bli betre kjent med kvarandre. Onsdag 12. august inviterer vi til Kulå Bowling. Aktivitetsdagen er gratis.

Frå 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Det er gjort vedtak om ny arealplan for Nørdalen, del av kommuneplanen sin arealdel.

 

På grunn av koronaviruset vil Tafjord friluftsbad halde stengt sommaren 2020. Årsaken er at garderobeforholda ikkje stettar smittevernkrava til forsvarleg drift.