Aktuelt

1 person har testa positivt på Covid-19 i Fjord kommune etter ankomst med fly frå utlandet måndag denne veka. Smittesporing er gjennomført og ein har avdekka 5 nærkontakter. Den smitta er plassert i isolat, og nærkontaktane har vore i karantene sidan nærkontakt oppstod på måndag.

Frivilligsentralane i Fjord kommune inviterer til Frivilligforum i Stordalshallen, tysdag 27. oktober kl. 18.00 - 20.30.   

Fjord kommune har ledig stilling som landbrukssjef. Vi er ei stor og spennande landbrukskommune med mange ulike husdyrproduksjonar og vi er store på frukt og bær.  

Fjord kommune skal i gang med å utarbeide samfunnsdelen i kommuneplanen. Før vi startar dette arbeidet, vil vi ha synspunkt på korleis du oppfattar Fjord kommune i dag, kva du liker og kva du ikkje er nøgd med. Vi vil også ha di meining om korleis Fjord kommune skal utvikle seg vidare.

I år er det viktig å ta influensavaksina. Vi forventar stor pågang frå publikum, både på grunn av pågåande pandemi og fokus rundt vaksinasjon. Grunna retningslinjer for nærkontakt vil kommunen arrangere ein såkalla gymsalvaksinasjon for risikogrupper 2. og 3. november.

Fjord kommune har over tid arbeidt med strategisk næringsplan for kommunen. Arbeidet har gått føre seg heilt tilbake til samanslåingsprosessen mellom dei gamle kommunane

Miljødirektoratet har opna søknadssenteret for erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020.

Måndag signerte Fjord kommune og Tafjord Connect avtale om utbygging av fiberbreiband i dei områda i Eidsdal, Valldal, Dyrkorn og Stordal som så langt ikkje har hatt dette tilbodet. Med dette vil alle innbyggjarar i kommunen få tilgang til fiberbreiband innan mars 2022.

Fjord kommunestyre vedtok i møte den 01.10.2020 (sak 106/20) detaljregulering for Kreksa hyttegrend som ligg tilknytt Omenås hyttegrend, Valldal. Planen legg til rette for fem nye tomter for fritidsbustader nordvest for eksisterande hyttegrend og har tilkomst gjennom dette feltet.

Fjord kommunestyre vedtok i møte den 01.10.2020 (sak 104/20) reguleringsplan for del av hytteområde H5, Overøye. Planen legg opp til fortetting av eit eksisterande hytteområde med sju tomter, samt justering av eksisterande vegtrasé.