Aktuelt

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Fjord kommune å legge planforslag for Detaljregulering for Stordal brannstasjon (dagsett 12.01.2021) ut til offentleg ettersyn i seks veker. Det er opent for innspel og merknader til planforslaget.

Jan-Ove Gravdal er Fjord kommune sin nye kommunalsjef i Helse- og omsorg. Vår nye kommunalsjef er 49 år og bosatt i Nordre Vartdal med kone og barn.

Viltutvalet i Fjord kommune vedtok 20.01.2021, i sak 003/21, å leggje forslag til ny forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr ut til høyring.

Kommunen si viktigaste oppgåve er å gi gode tenester og legge til rette for ei god og berekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Som ny kommune står Fjord kommune no overfor eit viktig arbeid med å legge planer for utviklinga av kommunen vår.

Viltutvalet i Fjord kommune vedtok 20.01.2021, i sak 002/21, å leggje forslag til strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i kommunen og retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond ut til høyring.

 Smittestopp er ein app frå Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å hindre at koronaviruset spreier seg i samfunnet. Den er heilt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Regjeringa har frå 23.01.21 sett i verk strenge smitteverntiltak for fleire kommunar i Oslo-området. Dette skuldast smitteutbrot av ein særs smittsam virusvariant. 

Fjord kommune følgjer dei nasjonale skjenkereglane som er gjeldande frå 21. januar.

Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 29. januar på Valldal skule kl. 18-21. Kurset er på 30 timar, pris kr. 2.500 inkl. materiell.

No kan du stikke ut om vinteren også, både på ski og til fots! Fjord kommune er med på den nye satsinga Stikk UT! Vinter med seks vinterfotturar og seks skiturar.

Det er viktig å kome seg ut ein tur kvar dag for å få aktivitet og frisk luft. Dette fører til redusert stressnivå og ny energi - og så får vi det litt betre!