Aktuelt

Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og Fjord kommune har utvida perioden gjennom lokale føresegner til å gjelde fram til 1. november. Kyrkjegardar har bandtvang heile året.

 

Kommuneoverlegen ønskjer å minne oss alle på at vi framleis må følgje råd og reglar for å hindre smitte av Covid-19.

Fjord har ekstra vaksinedoser, og vil difor tilby dose 2 til dei som tok dose 1 før 01.07.21.

I dag, laurdag, er det stadfesta eit nytt smittetilfelle i Fjord. Smitta har tilknytning til utbrot i ei anna kommune. 

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving denne hausten må sende søknad innan søndag 22. august.

Det er meldt om ein ny smitta i kommunen. Vedkomande har truleg blitt smitta på ein utestad i ei anna kommune.

Fjord kommune har fått tildelt kr 504.000 i tredje tildelingsrunde som no vert lyst ut. Støtteordninga er retta mot verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale strenge smitteverntiltak i samband med Covid-19, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Det er i dag, fredag, påvist ein smitta i Fjord kommune. Vedkomande har vore på reise, og er isolert. 

Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

   

På grunn av ferieavvikling vil det vere redusert legekapasitet i vekene fram til 23. august. Dette gjer at det ikkje vil vere rom for fleire problemstillingar i kvar konsultasjon.