Aktuelt

I dag tidleg testa ein tilsett i pleie og omsorg i Stordal positivt på hurtigtest. Bebuarar og dei fleste tilsette har testa seg i dag, men det er ikkje påvist fleire positive knytt til pleie og omsorg.

Vi inviterer til folkemøte den 25.01.2022 kl. 19.00 – 21.00. Møtet gjennomførast digitalt med mogleg oppmøte på avsette plassar i dei tre kommunane. Alle kan delta digitalt ved å bruke lenka under.

 

 

I folkemøtet la Heidi Hansen i Nordplan på vegne av Hofseth fram dei store planane i Raudbergvika, med tunnell til Eidsdal og nytt industriområde på fylling i Eidsdal.

Fjord kommune mottek barnevaksiner (5 - 11 år) i veke 4. Praktisk gjennomføring blir å kome tilbake til med det første.

Det vert opna for drop-in vaksinasjon på Martin Linge-huset 19. januar frå kl. 13.20 til kl. 16.00.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra opnar att i dag kl. 1130.

Fylkesvegen mellom Indreeide og Korsmyra vert nattestengt frå kl. 17 i kveld på grunn av rasfare. Det blir gjort ny vurdering i morgon tidleg.

Fylkesvegen mellom Eidsdal og Norddal har no opna opp att.

Nye nasjonale tiltak gjeld frå 14. januar. For skule og barnehage gjeld endringane frå 15. januar.

Fylkesvegen mellom Eidsdal og Norddal er no stengt på grunn av uveret.