Aktuelt

Møre og Romsdal fylkeskommune melder at måndag 15. august blir det starta eit arbeid med vedlikehalds- og forsterkingstiltak på fv. 5932 Døvingssida mellom Uribrua og Holsbrua i Valldal.  

Det blir derfor nødvendig å stenge vegen i lengre periodar

Haustens Naturlos-brosjyre frå Sunnmøre friluftsråd presenterer 50 ulike turar med naturlos. Her finn du omtale av fellesturar både i Fjord og i andre kommunar. Bli med på tur!

Stordal legekontor blir stengt torsdag 11., fredag 12. august og i tillegg på måndag 15. og tysdag 16. august.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring Valldal legekontor, tlf. 70 25 89 00.
Telefonen er open som vanleg.

Legevakt tlf 116 117
Alarmtelefon 113

 

 

Med mål om mest mogleg aktivitet for pengane fordeler Kulturdepartementet kvart år tilskot frå spelemidlane til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Fjord kommune skal dele ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar. Når det gjeld kulturstipendet kan også utøvarar sjølve søke.

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving denne hausten må sende søknad innan fredag 12. august.

No kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som har 1,9 milliardar kroner til fordeling. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Stikk UT!-turen til Stølesætra i Stordal må dessverre gå ut som turmål resten av sesongen, frå den 1. august.

Oppdatert digital planbase for reguleringsplanar i kommunen og tilhøyrande planregister er no tilgjengeleg på nett.