Aktuelt

Fjord kommune treng bustad til flyktningar sentralt i Valldal eller Stordal snarast. Bustaden må ha fleire soverom.

Stordal legekontor vert stengt måndag 3. oktober. Telefonen er open som vanleg. 

Dei gamle kommunane Norddal og Stordal har mykje historie som skal takast vare på. Dokumentasjon blir pakka og sendt til Interkommunalt akriv i Ålesund som oppbevarar det for ettertida. 

Distriktssenteret har nyleg publisert ein omfattande artikkel som syner korleis vi arbeidde fram Samfunnsdelen av kommuneplanen i Fjord kommune. Her viser Distriktssenteret også til erfaringar som kan tene som læringspunkt for andre kommunar.

 

Pilegrimsmerke langs Valldalsleia

Velkomen til Valldalslei-konferansen 6. - 7. oktober. Det blir fokus på inspirasjon og kunnskapsdeling om kva pilegrimsleden er og kva muligheiter som ligg i verdiskaping og utvikling. 

 

No er det klart for å bestille premie til seg sjølv eller andre som har vore med på Stikk UT!

 

Fjord og Stranda kommunar inviterer til folkemøte om tenestesamarbeid. Møtet vert på Norsk Fjordsenter i Geiranger måndag 3. oktober kl. 19.00. 

Laurdag 1. oktober arrangerer MOT Fjord MOTbakkeløp opp til Mo(t)sætra i Stordal. Det er både mosjonist- og konkurranseklasse - alle kan vere med!

Følgjande brannstasjonar i brannsamarbeidet er opne laurdag 24 september kl. 11 - 14:
- Stranda brannstasjon, Bruavegen 9
Valldal brannstasjon, Valldalsvegen 55