Aktuelt

Vegen langs Onilsavatnet i Tafjord vert opna for fri ferdsel 24. mai. Det er framleis rasfare, så ver merksam og ikkje stopp i rasområdet. 

I kommunestyremøte den 12.05.2022 (sak 034/22) vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Kilsti Compact Lodge, planID 202005.

Vi har ledige timar for koronavaksinering onsdag 25. mai kl 16-18 ved Valldal legekontor. Drop-in kl 1600-1730.

Fjord kommune lanserer no ei ny nettside for Fjord-samfunnet; opplevfjord.no  

Velkomen til  17. mai-feiring. Her finn du programmet for dei ulike bygdene. 

Norges Nasjonalparkkommuner inviterer til årskonferanse i samarbeid med Fjord kommune. Konferansen samlar deltakarar frå heile landet og skal vere i Valldal 7.- 9. juni . Vi inviterer lokale politikarar, lokalt næringsliv og andre interesserte til å delta.

Villreinnemnda har kr 229.950,- til utdeling i 2022, og lyser ut middel til villreintiltak med søknadsfrist 15.06.22.

Vaksenopplæringa i Fjord kommune startar opp norskopplæring på nivå A1-A2 for innvandrarar hausten-22. Kurset er for dei som har rett og plikt til opplæring, men vi opnar også opp for at ein kan kjøpe seg plass på kurset.

På vegne av Kibsgaard-Petersen AS og grunneigar av gnr. 143 og bnr. 1 varslast det om oppstart av planarbeid, jf. plan og bygningslova § 12-8.

 Kommunestyret 12.05. kl. 1700 vert streama.