Aktuelt

Velkomen til ei annleis 17. mai-feiring i Fjord kommune. Her finn du programmet for dei ulike bygdene. 

Det er for tida eit smitteutbrot knytt til Vard Langstein i Vestnes. Vestnes har innført lokal forskrift med strengare restriksjonar enn dei nasjonale. 

Alle testar av nærkontakter var negative på første test. Det er framleis rundt 60 personar i karantene inkludert småskulen i Stordal.

Førebels opningsdato er sett til 5. juni. Ein tek tek atterhald om mulege endringar på grunn av smittesituasjonen.

Fjord kommune ønskjer å kome i kontakt med lokale aktørar som vil vere med å arrangere sommarskule.

Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane.

Prøvesvara ein venta på i går er no stadfesta negative. Dette betyr at elevar og lærarar som har vore på leirskule på Bjørnsund kan gå ut av ventekarantena.

Fjord kommune kan i dag melde om ein ny smitta person i kommunen. Dette gjeld familiemedlem av tidlegare meldt smittetilfelle. Personen har vore i karantene.

 

Nye midlar: Fjord kommune har fått tildelt kr 250.000 i andre tildelingsrunde som no vert lyst ut. Støtteordninga er retta mot verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale strenge smitteverntiltak i samband med Covid-19, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane. Kriteria for dei to tildelingane er dei same.

Vi har i dag, via hurtigtest, fått påvist smitte hos ein innbyggar i kommunen. Nærkontakter er sett i karantene.