Aktuelt

Vaksenopplæringa i Fjord kommune startar opp norskopplæring på nivå A1-A2 for innvandrarar hausten-22. Kurset er for dei som har rett og plikt til opplæring, men vi opnar også opp for at ein kan kjøpe seg plass på kurset.

På vegne av Kibsgaard-Petersen AS og grunneigar av gnr. 143 og bnr. 1 varslast det om oppstart av planarbeid, jf. plan og bygningslova § 12-8.

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga kjem på besøk til Fjord kommune tysdag 30. august.

Velkomen til vandring på pilegrimsleia i små etapper med lokale turleiarar som fortel undervegs. Første etappe går til Døving. Start frå Syltetorget torsdag 5. mai kl 1800. 

Vi ønskjer velkomen til kaffi og prat på språkkafe på biblioteket i Eidsdal kvar onsdag kl 16-17. Oppstart 4. mai.

 

Vi har fått tilbakemelding om at fleire har problem med påmeldinga til kulturskulen. Påmeldinga vert ikkje registrert i systemet, eller ein ikkje kjem «gjennom» med påmeldinga.  Vi arbeider med å finne årsaken til at dette skjer, og håper det løyser seg raskt.

Vi ønskjer velkomen til ein ny naturmøteplass ved leirduebana i Valldal. Tysdag 3. mai kl 12-14 vert det kaffi og vaflar og hyggeleg prat rundt bålet.
Stikk innom!

1. mai går startskotet for sommarsesongen til Stikk UT! I år er det 503 turmål å velje mellom i heile fylket, 30 av dei i Fjord kommune. Ver merksam på at snøforholda gjer at det er utsett opning på mange av dei lokale turmåla.

Visjonen til MOT er å skape eit varmare og tryggare samfunn. Har du tenkt over korleis DU kan bidra? Velkomen til MOT-foredrag på Martin Linge-huset måndag 2. mai kl 1830.