Vi treng dirigent til Valldal skulekorps

Valldal skulekorps har ca. 35 medlemmar inklusiv drilltropp, aspirantar og støttemedlemmar. Valldal skulekorps sin visjon er musikalsk utvikling og speleglede for alle. 

Søknadsfrist er 28. juli.

Les utlysingsteksten her

Søk på stillinga her