Aktuelt

Det vert snakka mykje om berekraft, men kva betyr det faktisk for bedriftene og for offentleg sektor? Det ønskjer Innovasjon Norge, Møre & Romsdal Fylkeskommune, kommunane Fjord, Sykkylven og Stranda og Sparebanken Møre å gi nokre svar på. For er det til vinning eller forvirring? Med aukande krav og reguleringar og forventningar i marknaden vil det nok vere litt begge deler. Delta på konferansen saman med oss. Vi håpar at du vil ha svara på desse spørsmåla litt klarare for deg i etterkant.

Stordal legekontor blir stengt i morgon, 22. februar. Telefonen er open som vanleg.

Eit barn plukkar opp ei grein i skogen

Søknadsfrist for endring av barnehageplass er 1. mars. For ny barnehageplass er søknadsfristen 15. mars. 
Søknadsfrist for SFO er 1. mars.

Mange av ordningane i landbruket har søknadsfrist 1.mars

Fjord kommunestyre vedtok 10. februar kommune sin første samfunnsdel.

Turid Aspehjell fekk overrekt kulturprisen på kommunestyremøtet den 10. februar. 

Det blir prøve i samfunnskunnskap for innvandrarar torsdag 10.mars kl. 13 på Valldal skule.

På grunn av mykje nedbør og stor rasfare vert vegen frå Tafjord opp mot Onilsavatnet stengt kl. 17.00 kvar dag til veret stabilserer seg.

Det blir sjakktreff på biblioteket i Stordal onsdag 2. februar kl. 14.15.
Sjakktreff er eit arrangement både  både barn og vaksne. Nedre aldersgrense er 4. klasse.

På grunn av høge straumprisar, er bustønaden styrka i desember, januar og februar. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra støtte til straumutgifter i vinter.