Aktuelt

Les og delta på Sommarles.no. Få kule premiar og hent kodeord på biblioteket.

Norges Nasjonalparkkommuner inviterer til årskonferanse i samarbeid med Fjord kommune. Konferansen samlar deltakarar frå heile landet og skal vere i Valldal 7.- 9. juni . Vi inviterer lokale politikarar, lokalt næringsliv og andre interesserte til å delta.

Parkering er ei utfordring, og det vil vedvare igjennom byggeprosessen.

 I dag starta Daria Klymenko som planleggar i Fjord kommune.

Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden.

Villreinnemnda har kr 229.950,- til utdeling i 2022, og lyser ut middel til villreintiltak med søknadsfrist 15.06.22.

Vegen langs Onilsavatnet i Tafjord vert opna for fri ferdsel 24. mai. Det er framleis rasfare, så ver merksam og ikkje stopp i rasområdet. 

I kommunestyremøte den 12.05.2022 (sak 034/22) vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Kilsti Compact Lodge, planID 202005.

Vi har ledige timar for koronavaksinering onsdag 25. mai kl 16-18 ved Valldal legekontor. Drop-in kl 1600-1730.