Kommuneplanen sin arealdel

Gjeldande arealdel består av følgjande planar frå Norddal og Stordal:

Norddal

Overordna plan Norddal (PDF, 8 MB)

Arealplanen, godkjente føresegner (PDF, 3 MB)

Arealplanen, planomtale (PDF, 6 MB)

Delplan Eidsdal (PDF, 4 MB)

Delplan Fjørå (PDF, 2 MB)

Delplan Linge (PDF, 3 MB)

Delplan Norddal (PDF, 4 MB)

Delplan Tafjord (PDF, 3 MB)

Delplan Valldal (PDF, 3 MB)

Føresegner for campingplassar (PDF, 94 kB)

Rettleiingshefte campingplassar (PDF, 2 MB)

Stordal

Arealplan Stordal (PDF, 643 kB)

Bestemmelsar til arealdel Stordal (PDF, 120 kB)

Kommunedelplan for Nørdalen 2019-2029 (PDF, 6 MB)

Planomtale Nørdalen (PDF, 5 MB)

Kommunedelplan for Nørdalen - føresegner (PDF, 937 kB)

Kommunedelplan Utmark I-II-III 

Reguleringsføresegner til Arealdelen I og delplan Utmark I-II-III

Kart - Kommunedelplan Utmark I - Vidhammer

Kart - Kommunedelplan Utmrak II - Overøye og Langsætrane er overstyrt av Kommunedelplan forNørdalen 2019-2029

Kart - Kommunedelplan Utmark III - Rødset og Ekre