Meld inn feil på gatelys

I Fjord kommune kan du sjølv melde inn om det er feil på gatelysa. Gå inn på linken under, og legg feilen inn i kartet.

Arbeidet med å registrere alle gatelys pågår så kartet er ikke komplett. Planen er å sluttføre dette i løpet av våren 2022.

For melding av feil på gatebelysning bruk lenken under:

Meld feil direkte i kartet

Dette gjer du:             

  • Søk på adresse, eller finn gatelyset i kart.
  • Trykk på "meld feil"-knappen.
  • Skriv inn nødvendig informasjon.
  • Fullfør skjemaet

Takk for hjelpa.

Det tek ofte litt tid før feilen blir rett. Selskapa samlar opp fleire innmeldte saker før dei reiser ut.