Viktige telefonnummer

Telefon:
Sentralbord: Tlf. 418 67 800

Vakttelefon teknisk: 418 67 900

Telefonliste tilsette


Epost: post@fjord.kommune.no

Ordførar er Eva Hove.  Du når ho på telefon 970 15 014 eller epost eva.hove@fjord.kommune.no. 

Viktige telefonnummer
Brann 110
Politi 112 (akutt)
Politivakta 02800
Ambulanse 113
Stordal legekontor 70 27 91 50
Valldal legekontor 70 25 89 00
Valldal sjukeheim 418 67 977
Stordalstunet 418 67 963
Legevaktnr. nasjonalt 116 117
Teknisk vakt  
Påkøyring av hjort 02800 (politivakta)
Kriseleiinga v/kommunedirektør 941 66 992
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Sunnmøre krisesenter 70 16 33 33 / 945 39 945
Kirkens SOS, krisetelefon 22 40 00 40