Viktige telefonnummer

Telefon:
Sentralbord: Tlf. 418 67 800

Vakttelefon teknisk: 418 67 900

Telefonliste tilsette


Epost: post@fjord.kommune.no

Ordførar er Terese Jemtegård Moen.  Du når ho på telefon 928 05 659 eller epost terese.jemtegard.moen@politikar.fjord.kommune.no

Brann110
Politi112 (akutt)
Politivakta02800
Ambulanse113
Stordal legekontor70 27 91 50
Valldal legekontor70 25 89 00
Valldal sjukeheim418 67 977
Stordalstunet418 67 963
Legevaktnr. nasjonalt116 117
Påkøyring av hjort02800 (politivakta)
Kriseleiinga v/kommunedirektør926 41 926
Alarmtelefon for barn og unge116111
Sunnmøre krisesenter70 16 33 33 / 945 39 945
Kirkens SOS, krisetelefon22 40 00 40