Fjord kommune

Har du innspel til arbeidet med ny arealplan?

Arbeidet med ny arealplan for Fjord kommune er i gang og vil gjerne ha innspel frå deg!

Høyringsfrist for planprogrammet er 27. mai 2024. 

Administrasjon