Kommuneleiinga

Kommuneleiinga

Fjord kommune er den største arbeidsplassen i kommunen. Kommunen si hovudoppgåve er å levere gode tenester til innbyggjarane. Dei største tenesteområda er drift av skular og leveranse av helse og omsorgstenester. Det er innanfor desse to områda ein finn dei fleste tilsette i kommunen.  

Klikk for stort bileteKommunedirektør Karl Andre Birkhol er den øvste leiaren i kommunen. 

 

 

 

Klikk for stort bilete Charles Tøsse er kommunalsjef oppvekst og kultur, samt assisterande kommunedirektør

 

 

 

Klikk for stort bileteHilde Dyrkorn er kommunalsjef for teknisk, næring og miljø

 

 

 

Klikk for stort bilete Jan Ove Gravdal er kommunalsjef for helse og omsorg. 

Karl Andre Birkhol
Kommunedirektør
E-post
Telefon 418 67 803
Charles Tøsse
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 418 67 830
Hilde Dyrkorn
Kommunalsjef teknisk og miljø
Telefon 418 67 901
Jan Ove Gravdal
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 418 67 939