Kunngjeringar

Her får du oversikt over kunngjeringar av nyleg godkjente arealplanar. Ein godkjend arealplan er bindande innanfor planområdet for alle arbeid og tiltak slik som endra bruk, oppføring eller riving av bygg.

Det same gjeld frådeling og annan bruk som kan gjere gjennomføring av planen vanskeleg. Partar i saka har moglegheit til å klage på vedtaket, krevje erstatning eller innløysing. Sjå meir informasjon på kvar sak.

Artikkelliste