Kunngjering – Planprogram for Felles sjøarealplan Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

Det vart gjort følgjande vedtak i formannskapsmøtet den 09.06.2022, sak 058/22:
Planprogram for felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune, datert 20.05.2022, fastsettast med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1 og 11-13.

Eventuell klage på vedtaket skal sendast skriftleg til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal innan 07. juli.

Les alle dokument i saka her

Elena Myklebust
Rådgjevar
E-post
Telefon 41 86 78 26