Kunngjering – Detaljregulering for Kilsti Compact Lodge

Kunngjering – Detaljregulering for Kilsti Compact Lodge

I kommunestyremøte den 12.05.2022 (sak 034/22) vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Kilsti Compact Lodge, planID 202005.

Eventuell klage på vedtaket skal sendast skriftleg til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal innan 10. juni. Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram seinast 3 år etter kunngjeringa av reguleringsplanen.

202005 Kilsti Compact Lodge - Plankart (PDF, 5 MB)
202005 - Kilsti.Compact.Lodge - Planføresegner (PDF, 4 MB)
202005 - Kilsti.Compact.Lodge - Planomtale (PDF, 25 MB)
202005 - Trekking av motsegn - Statsforvaltaren (PDF, 88 kB)
Sluttbehandling - Detaljregulering for Kilsti Compact Lodge - planid 202005 (PDF, 2 MB)