Bygge, rive eller endre

Kampanje med gratis bustadtomter

 Er du leiting etter ei bustadtomt? Fjord kommune har bestemt at 12 av tomtene i seks kommunale bustadfelt skal gis bort gratis til dei som fyrst bestemmer seg for å byggje på tomtene.

Les meir her.