Brøyting av private vegar

Private vegar kan etter søknad brøytast av kommunen. Dette gjeld ikkje fritidsbustader.

Les retningslinjene her (PDF, 373 kB).

Søk om brøyting av private vegar her

Det er muleg for nokre brukargrupper å søke om redusert sats.