Planregister

Planregister

Kommunen har ei nettbasert kartløysing som heiter kommunekart, her kan du få opp informasjon om eigedomar, bygningar, reguleringsplanar og kommuneplanar.

Det elektroniske planregisteret for Fjord kommune er under utarbeiding, etterkvart vil plankarta sine tilhøyrande plandokument også bli tilgjengelege inne på kartløysinga.

Ved spørsmål, ta kontakt med planansvarleg eller sende e-post til post@fjord.kommune.no.

Kommunekart

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925