Kontakt oss

Valldal skule er ein kombinert barne-/og ungdomskule med elevar frå 1. til og med 10. klasse. I tillegg har vi skulefritidsordning (SFO) for 1.- 4. klasse. Vi ligg lokalisert i Syltemoa, tett under Syltefjellet, i Valldal sentrum. Skulen har rundt 130 elevar som kjem frå bygdene Valldal, Fjørå, Tafjord og Liabygda. Det er gode fasilitetar både inne og ute.

Skulen vert leia av rektor, inspektør og ein i merkantil drift skule og SFO. I tillegg 3 teamleiarar på småskule-/mellom- og ungdomstrinn.  

Per Jomar Nerli
Rektor Valldal skule
E-post
Telefon 41 86 78 41
Kristin Kjerstad Håseth
Inspektør
E-post
Telefon 41 86 78 47
Liv Marit Indreeide
Merkantil drift skule og SFO
E-post
Telefon 41 86 78 42

Adresse

Skulebrauta 48
6210 Valldal