Kontakt oss

Valldal skule er ein kombinert barne-/og ungdomskule med elevar frå 1. til og med 10. klasse. I tillegg har vi skulefritidsordning (SFO) for 1.- 4. klasse. Vi ligg lokalisert i Syltemoa, tett under Syltefjellet, i Valldal sentrum. Skulen har i underkant av 150 elevar som kjem frå bygdene Valldal, Fjørå, Tafjord og Liabygda. Det er gode fasilitetar både inne og ute.

Skulen vert leia av rektor Mariann Birkhol, to avdelingsleiarar og ein teamleiar. 

Mariann Birkhol
Rektor Valldal skule
E-post
Telefon 41 86 78 41
Kristin Vangsnes Hjelme
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 41 86 78 43
Kristin Kjerstad Håseth
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 41 86 78 44

Adresse

Skulebrauta 48
6210 Valldal