Norskopplæring for innvandrarar

Norskopplæring for innvandrarar

Innvandrarar som har rett og plikt til norskopplæring kan søkje om dette for skuleåret 2020-2021. Vaksenopplæringa ved Valldal skule vil ved mange nok søknadar starte opp norskkurs nivå A1-A2, eller anna nivå om behov.  

Dersom det vert kurs opnar vi også opp for arbeidsinnvandrarar som har behov for norskopplæring og som ønskjer å delta. Vi ber desse om å ta kontakt på telefon eller e-post for nærare informasjon.

Frist for søknad: 25.05.20

Søknadsskjema finn du her.

Kontaktperson ved skulen er:

Mariann R. Birkhol, epost: mariann.ringdal.birkhol@fjord.kommune.no, tlf: 41867841.