Norskopplæring for innvandrarar

Vaksenopplæringa i Fjord kommune startar opp norskopplæring på nivå A1-A2 for innvandrarar hausten-22. Kurset er for dei som har rett og plikt til opplæring, men vi opnar også opp for at ein kan kjøpe seg plass på kurset.

Vi ber difor at arbeidsinnvandrarar som har behov for norskopplæring og som ønskjer å delta, om å ta kontakt på telefon eller e-post. Før jul er det lagt opp til 2 kveldar x 3 undervisningstimar pr. veke i 15 veker. For å oppnå kursbevis må deltakaren ha minimum 75% frammøte.

For søknadsskjema sjå heimesida til Fjord kommune: 
Vaksenopplæring - Fjord kommune

Kontaktperson ved skulen er:
Mariann R. Birkhol, epost: mariann.ringdal.birkhol@fjord.kommune.no, tlf: 41867841.