Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Det er Valldal skule som tek seg av vaksenopplæringa i Fjord kommune. 

Norskopplæring

Det er både rett og plikt til å delta i norsk og 75 timar samfunnsfag for personar mellom 16 og 55 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve etter 1.1.2021. Dei som har fått opphaldstillatelse før 1.1.2021 har rett og plikt på 550 + 50 timar.

Opplæring i 75 timar samfunnskunnskap gjeld:

  • Personar som fekk opphaldstillatelse i 2021, men som kom til Noreg 01.01.2022 eller seinare
  • Personar som har fått opphaldstillatelse etter 31.desember 2021

Etter ny lov frå 01.01.2021 skal 75 timar opplæring i samfunnskunnskap gjennomførast i løpet av det første året ein er busett i Noreg. Opplæringa kan vere på eige morsmål.

Innvandrarar mellom 55 år og 67 år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Etter søknad kan det gjevast utvida timetal til oppnådd kompetanse.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga.

Søknadsskjema - Norsk for innvandarar

Opplæringslova

Per Jomar Nerli
Rektor Valldal skule
E-post
Telefon 41 86 78 41