Avkøyring kommunal veg

Har du planar om å lage avkøyring frå kommunal veg, send e-post til post@fjord.kommune.no med ei kartskisse som viser kva for veg du ønskjer avkjøring til.